dimecres, 25 de febrer de 2009

Resum 2

Temperatures : nombres amb signes

Les temperatures poden ser positives(la temperatura és superior a 0ºC) amb el signe + , i negatives (la temperatura és inferior a 0ºC).

Per poder comparar 2 temperatures ho indicarem amb < (més petit que) o >(més gran que).
Les variacions o increments de la temperatura poden augmentar o disminuir. Per saber quan ha pogut baixar o pujar la temperatura hem de posar a la practica la següent formula :
Temperatura Final
-
Temperatura Inicial
Per calcular les variacions sempre haurem de restar la T.F. amb T.I. I donarà la variació que busquem.

Per expressar que la temperatura ha baixat, davant el nombre hi col·locarem el signe -, i si ha pujat, també, davant el nombre hi col·locarem el signe +. Peró quan ho representem en un termòmetre en suport paper i les temperatures pugen ho indicarem amb una fletxa cap a la dreta, i si ha variar cap a l'esquerra.

Per sumar 2 nombres tan siguin positius o negatius es pot fer de dues maneres :
- Gràficament : amb un termòmetre (en suport paper) indicar la T.I. i la variació restant o suman(dependrà si la temperatura puja o baixa) tindrem la temperatura final.
- Directament amb la suma : calculant-ho mentalment

Per a fer sumes i retes llargues, per facilitar el cacul podem ordenar posant primer els nombres positius i després els negatius. Ex.: +3-4+8-5=+3+8-4-5=+11-9=+2
Seguidament sumant les sumes i les restes per separat, i quan tinguem el resultat de les sumes i les restes haurem de sumar-les entre elles. Ex.:+3-4+8-5=+3+8-4-5=+11-9=+2

Una de les coses més importants és que està PROHIBIT escriure 2 signes d'operació junts . Ex.:
+12 - +5 és incorrecte.
Per tant, per poder escriure aquesta resta haurem de posar-hi uns parèntesis.
Ex.: +12 - (+5) és correcte

Hi ha una regle de la multiplicació entre signes que em de saber :

+ · + = +
- · - = +
- · + = -
+ · - = -

Per multiplicar nombres amb signes, primer em de multiplicar els nombres normal snse tenir de moment en compte en signe (ex.: -4·(+5)=20) i un cop tenim el nombre multipliquem els signes (ex.: -4·(+5)=-20).
I amb la divisió passa el mateix s'ha de dividir les xifres (ex.: -4 : (+2) = 2) i multiplicar els signes
(ex.: -4 : (+2) = -2).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada