divendres, 10 d’abril de 2009

Resums 3 i 4

Enquestes

Les enquestes serveixen per recollir dades i poder millorar o comprovar si la gent esta contenta amb els serveis prestats. Perquè quedin els resultats més clars es fan gràfiques per que tenen una visió més clara de les respostes que dona la gent. En una enquesta mai es pot demanar el nom complet, perquè condiciona les respostes. Generalment es difícil crear enquestes ja que s'ha de ser molt precís perquè la persona mai ha de dubtar en que contestar.

Escales

Les escales sempre segueixen un ordre, el primer nombre és el del paper i el segon el de la realitat, exemple : 1 : 50 = 1 del paper són 50 de la realitat . El nombres sempre han de estar km amb km, m amb m, cm amb cm, etc. , per exemple : 1 cm : 50 cm.
Per a saber quants cm (per exemple) del paper són a la realitat s'ha de mesurar els cm en que s'ha dibuixat i multiplicar-los per el segon nombre de la escala perquè són els cm (per exemple) de la realitat, i després dividir-los per el primer nombre de la escala perquè són els cm (per exemple) del paper, es a dir, s'ha de fer una escala de 3. I per dibuixar-ho s'ha de fer mesurar el que vulguis dibuixar i dividir-ho entre el segon nombre a la escala que hagis triat .
Per saber si una escala està reduïda o ampliada has de mirar els dos nombres, si el primer és més gran que el segon es una escala que amplia, exemple : 2 : 1 = 2 del paper un de la realitat , i si el primer és mes petit que el segon és una escala que redueix, exemple : 1 : 2 = 1 del paper 2 de la realitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada